Bhikshu vinaya ha nuthana abhiyoga – part 1

Sri Lanka Islamic Centre
November 3, 2016
Bhikshu vinaya ha nuthana abhiyoga – part 2
December 20, 2016

Bhikshu vinaya ha nuthana abhiyoga – part 1

Comments are closed.